NIS2 zelfhulp tool in gebruik genomen

87423
0

 

De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft samen met het Digital Trust Center een handige tool ontwikkeld die ondernemers helpt beoordelen of ze in de toekomst moeten voldoen aan de strengere beveiligingseisen van de NIS2-richtlijn, die tegen eind 2024 in werking treedt. Deze tool is te vinden op de website regelhulpenvoorbedrijven.nl.

Met deze tool, die als een “evaluatietool” fungeert, kunnen bedrijven zelf een inschatting maken van hun verplichtingen onder de NIS2-richtlijn. Om dit te doen, dienen ze enkele vragen te beantwoorden, zoals hun bedrijfssector, subsector, locatie van het hoofdkantoor en de omvang van hun organisatie. De tool houdt tevens rekening met eventuele bestaande regels en wetten die al van toepassing kunnen zijn op deze bedrijven. Na het invullen van deze gegevens krijgen de bedrijven een indicatie of de NIS2-richtlijn op hen van toepassing is. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze tool slechts een indicatie geeft en dat er geen juridische verplichtingen aan kunnen worden ontleend. Bedrijven moeten zelf blijven monitoren of ze in de toekomst, bijvoorbeeld na groei, alsnog moeten voldoen aan de richtlijn.

Waarschijnlijk wordt de NIS2-richtlijn eind volgend jaar van kracht voor Nederlandse bedrijven en andere betrokken partijen. Binnen de komende weken zal er een consultatie plaatsvinden over de implementatie van deze richtlijn. Vervolgens moet het Europees Parlement de richtlijn nog goedkeuren, maar de verwachting is dat dit zal gebeuren. Aangezien het hier om een richtlijn gaat in plaats van een verordening, zal de Nederlandse overheid deze ook nog moeten omzetten in nationale wetgeving.