Functionaris Gegevensbescherming

Solliciteer Direct
Den Haag
36 uren per week
Senior
717
Je kunt reageren tot 1 december 2022

Voor onze klant het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming voor 36 uur in de week in Den Haag. Omdat het een tijdelijke functie betreft, krijgt de Functionaris Gegevensbescherming tevens de vraag een advies op te stellen over de lange termijn invulling en ophanging van deze rol. Meer weten? Lees snel verder.

Informatie over de opdracht

Beschrijving Opdrachtgever
Terrorisme en extremisme bedreigen onze nationale veiligheid. De gevolgen kunnen groot zijn. Niet alleen in levens of materiële schade, maar ook door de schade aan onze open samenleving door bijvoorbeeld angstgevoelens, wantrouwen en tegenstellingen op te roepen. De NCTV is als coördinator van de nationale veiligheid betrokken bij de aanpak van terrorisme en extremisme en de bescherming van de democratische rechtsorde en open samenleving. De Programma’s Terrorismebestrijding hebben als doel het verminderen van het risico op terroristische aanslagen en het beperken van de mogelijk schade na een eventuele aanslag. Het programma Versterken CT keten (PNI) vult met het programma Aanpak Contraterrorisme (PACT) de opgave van NCTV in om extremisme en terrorisme te voorkomen. In nauwe onderlinge afstemming, richten de programma’s zich op de volgende doelen:

 • Het bewaken van de integraliteit en doeltreffendheid van de Contraterrorisme (CT)-aanpak. 
  Dit doen we door te bezien in hoeverre veranderingen in de dreiging vragen om aanpassing van de landelijke CT-aanpak, door de (effectiviteit) van de uitvoering van maatregelen te volgen en waar nodig deze te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.
 • Het versterken van de samenwerking tussen lokale, nationale en internationale CT-partners om de dreiging van gekende jihadistische en extremistische netwerken en casuïstiek te beheersen en in te dammen, en nieuwe aanwas te voorkomen.

PNI bestaat uit een aantal clusters die bijdragen aan de doelstellingen van de CT inzet. Het team heeft als kerntaak het versterken van de tactische en operationele samenwerking in de CT-keten en bestaat uit de volgende clusters/taakvelden: Operationele samenwerking, Team uitreizigers, Detectie reisbewegingen, Aanpak terrorismefinanciering, Aanpak aanslagmiddelen, Aanpak van terroristische content online en Unit Wetgeving. Daarnaast richt PNI zich op het versterken van de internationale samenwerking op CT-gebied. Het programma kent ook enkele structurele taken, zoals de (voorbereiding en) organisatie van het benodigde netwerk waarbinnen afstemming over de nationale en internationale aanpak van terrorisme en extremisme plaatsvindt en de coördinatie over de parlementaire verantwoording over de integrale aanpak van extremisme en terrorisme. PNI omvat ruim 30 medewerkers.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV verwerkt de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) gegevens van luchtvaartpassagiers, met het oog op:

 • Beoordelen van de passagiers voorafgaand aan hun geplande aankomst in of geplande vertrek uit Nederland, om te bepalen welke personen vanwege mogelijke betrokkenheid bij een terroristisch of ernstig misdrijf moeten worden onderworpen aan een nader onderzoek door een bevoegde instantie of Europol
 • Voldoen aan een vordering van een bevoegde instantie of een verzoek van Europol
 • Analyseren van passagiersgegevens voor het opstellen van nieuwe of het bijstellen van bestaande criteria die worden gebruikt om te bepalen welke personen betrokken zouden kunnen zijn bij een terroristisch of ernstig misdrijf

De gezochte Functionaris Gegevensbescherming voor de Pi-NL (FG Pi-NL) is belast met de controle op bovengenoemde verwerking van de persoonsgegevens door de Pi-NL. De FG Pi-NL zendt jaarlijks een rapportage aan de minister van JenV, de beide Kamers en de Autoriteit Persoonsgegevens over deze controle. De FG Pi-NL is voor een betrokkene ook het contactpunt voor alle aangelegenheden in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van die betrokkene. Verder informeert en adviseert de FG Pi-NL de verwerkingsverantwoordelijke en de medewerkers van de Pi-NL, verstrekt hij/zij advies over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en werkt samen met de Autoriteit persoonsgegevens en treedt hiervoor op als contactpunt.

Omdat het een tijdelijke functie betreft, krijgt de Functionaris Gegevensbescherming tevens de vraag een advies op te stellen over de lange termijn invulling en ophanging van deze rol. Hierbij is van belang dat dit een door de betrokken partijen (Pi-NL, minJenV, minDef, de KMar) gedragen advies is.

Eisen waar je aan moet voldoen

 • Bij eventuele gunning vraagt de Kandidaat zo snel mogelijk na gunning een Verklaring Geen Bezwaar – B aan voor de functie
 • Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in
 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de project periode van op dit moment voorzien zijnde 12 maanden, op de locaties in Den Haag (departement) en Badhoevedorp (Pi-NL) en in overleg hybride op afstand.
 • De kandidaat heeft een minimaal een afgeronde WO opleiding. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s van afgeronde WO opleiding(en).
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met een (of meerdere) gegevensverwerkende taakorganisatie(s) binnen de rijksoverheid.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met een adviserende rol binnen de rijksoverheid.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming, in het bijzonder de PNR-richtlijn, PNR-wet en de Wet politiegegevens.
 • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 1 A4 – niet in de 3e persoon geschreven).
 • De kandidaat is gecommitteerd ingezet te worden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.

Wensen

 • De kandidaat heeft recente en relevante werkervaring met zelfstandig schrijven van stukken of rapportages bij de Rijksoverheid. (Geef aan hoeveel jaar)
 • De kandidaat heeft relevante werkervaring met werken in/met een beleidsdepartement van de rijksoverheid. (geef aan hoeveel jaar)
 • De kandidaat heeft werkervaring met werken met partijen binnen het veiligheidsdomein (openbaar ministerie, politie, koninklijke marechaussee, NCTV…). (Geef aan hoeveel jaar)
 • De kandidaat heeft werkervaring met het opstellen van (of adviseren over) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, wat blijkt uit het cv.
 • De kandidaat heeft kennis van de werking van de passagiersinformatie-eenheid Nederland, wat blijkt uit het cv.

Extra informatie

Startdatum: 19-12-2022
Einddatum: 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Optie op verlenging: Ja

 

Bij een geschikte kandidaat ontvangen wij graag:
• Een CV in word formaat (inclusief voorletters, woonplaats, geboortedatum), max 5 pagina's en in het Nederlands
• Persoonlijke motivatie gericht op het functieprofiel
• Beschikbaarheid en geplande vakanties
• All-in uurtarief (incl. reiskosten, parkeerkosten en verblijf, excl. BTW) of salarisindicatie

Wendy van Ooijen

Wendy van Ooijen

Resource Consultant
+31 6 29985899
wendy.vanooijen@redventure.nl

Projectmanager

Noord Holland
32-38 uren per week
Senior

Bij onze klant zijn we op zoek naar een IT Project Manager die ze kan helpen bij het managen van het IT gedeelte van diverse supply chain projecten. De projecten omvatten de implementatie van nieuwe systemen en aanpassingen in de bestaande architectuur. Zoeken we jou?

Bekijk vacature

Database Administrator

Amsterdam
36 uren per week
Senior

Voor onze klant Waternet zijn wij op zoek naar een Database Administrator voor 36 uur in de week in Amsterdam. Ben jij een gepassioneerde specialist die de IT-ontwikkelingen op de voet volgt én weet je ze in te zetten binnen de organisatie. Dan komen we graag met je in contact.

Bekijk vacature

Projectleider

Leiden
24-32 uren per week
Senior

Voor onze klant het LUMC in Leiden zijn wij op zoek naar een Projectleider voor 24-32 uur in de week. Je bent als IT projectleider bij ons breed inzetbaar, initieel met een focus op het Zorgproces; Voel jij je aangesproken zien we je reactie graag tegemoet.

Bekijk vacature